Dış Ticaretin en önemli aşaması İthalat ve İhracat öncesi ve sonrasındaki danışmanlık faaliyetidir. Bilgileri yerinde ve vaktinde doğru olarak size sunmak bu bilgileri karşılıklı olarak paylaşmak İthal ve İhraç edeceğiniz malzemelerin fizibilite çalışmalarını yapmak problem çözmek fikir üretmek öneri geliştirmek ithal ve ihracat öncesi izinlerini almak ve tüm sorunları önceden görerek sorunsuz problemsiz ve hızlı bir şekilde işlemlerinizi tamamlamak şirketinizin ihtiyacı doğrultusunda katma değer yaratacak belgeleri tesbit ederek projelendirmek yürütmek sonuçlandırmak ve danışmalık hizmetini vermek bizim işimizdir.

Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı Danışmanlığı
  • Gümrük Mevzuatı Danışmanlığı
  • Gümrük Vergileri ile ilgili Vergi Danışmanlığı
  • Denetim-Risk Analizi
  • Eğitim
  • Devlet Yardımlarından Yararlanılmasının ve Yasaların Tanıdığı Hakların Kullanılmasının sağlanması
  • Eşyanın ithali/İhracı İçin öngörülen Belgelerin/İzinlerin Alımı-Takibi-Kapatılması