Bilindiği üzere, resmi kanallardan (lise, üniversite) alınan eğitim süresi ve düzeyi arttıkça öğrenme kapasitesi de artmaktadır. Ancak hangi düzeyde resmi eğitim alınmış olursa olsun dünyanın en prestijli okulundan diploma alınmış olsa bile, yeni bir işe başlandığında tam randımanlı performans gösterilemez. Resmi eğitim kurumlarında öğretilen bilgiler ile uygulamada gerekli olan bilgiler arasında bazen uçurumlar olduğu da gerçektir. Bu nedenle, çalışmalardan beklenen faydanın dolayısıyla verimliliğin sağlanabilmesi ve maliyetlerin azaltılabilmesi için işyerinin özgün koşullarına uygun firma için eğitim yapılması şarttır. Unutmayalım; eğitim şirketler için beşeri bir yatırımdır. Eğitimsiz iş gücünü eğitip bilgi ve beceri sahibi yapıldığı zaman o iş yeri daha az maliyet ile iş yapma olağanına kavuşmaktadır.

Başarıda dolayısıyla refah artışında temel etken etken insan kaynakları ve onun ürettiği ve kullandığı bilgisidir. Asıl önemli olan bilgili insandır. Üstünde önemle durulması gereken konu ise eğitimin belli bir zamanda elde edilen bilgi ve beceriler olmadığı öğrenmenin hem kişiler hem de firmalar/kurumlar için yaşam boyu sürmesi gereken bir eylem olduğudur. Ancak sürekli öğrenerek bilgili insan olmak mümkündür.

Eğitim Konularımız


 • Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği
 • Kaçakçılık Kanunu
 • Dış Ticarete Hazırlık
 • İhracat Prosedürleri
 • İthalat Prosedürleri
 • Gümrük Mevzuat ve Uygulamaları
 • Dış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri
 • Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
 • Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri
 • İhracat Teşvikleri Kapsamında Devlet Destekleri
 • Serbest Bölgeler
 • Dış Ticarette Nakliye ve Sigorta İşlemleri
 • Dış Ticaret Muhasebe İşlemleri